Vại muối dưa cà hoa văn
Vại muối dưa cà hoa văn

Mã sản phẩm : CHBT-DCB3

Giá: Liên hệ

Kích thước: 2.5 lít đến 6 lít

Vại muối dưa cà men ngọc
Vại muối dưa cà men ngọc

Mã sản phẩm : CHBT090

Giá: 150,000 VNĐ

Kích thước: 3 lít đến 6 lít

Vại muối dưa cà men vàng
Vại muối dưa cà men vàng

Mã sản phẩm : CHBT-B3

Giá: 120,000 VNĐ

Kích thước: H30x17cm