Tượng bát hỷ
Tượng bát hỷ

Mã sản phẩm : YDBT180

Giá: 360,000 VNĐ

Thần trà ngồi
Thần trà ngồi

Mã sản phẩm : CHBT700

Giá: 1,150,000 VNĐ

Kích thước: H38cm

Bộ phúc lộc thọ xanh đồng
Bộ phúc lộc thọ xanh đồng

Mã sản phẩm : CHBT32

Giá: 4,500,000 VNĐ

Kích thước: H62cm

Bộ phúc lộc thọ đắp
Bộ phúc lộc thọ đắp

Mã sản phẩm : CHBT55

Giá: 7,000,000 VNĐ

Kích thước: H75cm

Tam đa cưỡi mây
Tam đa cưỡi mây

Mã sản phẩm : CHBT12

Giá: 1,800,000 VNĐ

Kích thước: H50cm

Phúc lộc thọ dáng cổ
Phúc lộc thọ dáng cổ

Mã sản phẩm : CHBT900

Giá: 1,300,000 VNĐ

Kích thước: H43cm

Phúc lộc thọ no đủ xanh đồng
Phúc lộc thọ no đủ xanh đồng

Mã sản phẩm : 900000

Giá: 1,200,000 VNĐ

Kích thước: H30cm

Thần Trà
Thần Trà

Mã sản phẩm : CHBT-TT700

Giá: 1,100,000 VNĐ

Kích thước: H38cm

Nghê sứ xanh đồng
Nghê sứ xanh đồng

Mã sản phẩm : CHBT-NS32

Giá: 4,500,000 VNĐ

Tượng cô gái quý tộc việt nam
Tượng cô gái quý tộc việt nam

Mã sản phẩm : CHBT650

Giá: 950,000 VNĐ

Kích thước: H40cm

Quan công đứng cầm đao xanh đồng
Quan công đứng cầm đao xanh đồng

Mã sản phẩm : CHBT18

Giá: 2,800,000 VNĐ

Kích thước: H55cm