Bộ phúc lộc thọ xanh đồng
Bộ phúc lộc thọ xanh đồng

Mã sản phẩm : CHBT32

Giá: 4,500,000 VNĐ

Kích thước: H62cm

Bộ phúc lộc thọ đắp
Bộ phúc lộc thọ đắp

Mã sản phẩm : CHBT55

Giá: 7,000,000 VNĐ

Kích thước: H75cm

Tam đa cưỡi mây
Tam đa cưỡi mây

Mã sản phẩm : CHBT12

Giá: 1,800,000 VNĐ

Kích thước: H50cm

Phúc lộc thọ dáng cổ
Phúc lộc thọ dáng cổ

Mã sản phẩm : CHBT900

Giá: 1,300,000 VNĐ

Kích thước: H43cm

Phúc lộc thọ no đủ xanh đồng
Phúc lộc thọ no đủ xanh đồng

Mã sản phẩm : 900000

Giá: 1,200,000 VNĐ

Kích thước: H30cm