Thần trà ngồi
Thần trà ngồi

Mã sản phẩm : CHBT700

Giá: 1,150,000 VNĐ

Kích thước: H38cm

Thần Trà
Thần Trà

Mã sản phẩm : CHBT-TT700

Giá: 1,100,000 VNĐ

Kích thước: H38cm

Tượng cô gái quý tộc việt nam
Tượng cô gái quý tộc việt nam

Mã sản phẩm : CHBT650

Giá: 950,000 VNĐ

Kích thước: H40cm

Quan công đứng cầm đao xanh đồng
Quan công đứng cầm đao xanh đồng

Mã sản phẩm : CHBT18

Giá: 2,800,000 VNĐ

Kích thước: H55cm