Đĩa tranh 20cm
Đĩa tranh 20cm

Mã sản phẩm : CHBT-TD180

Giá: 260,000 VNĐ

Kích thước: D20

Đĩa Tranh đường kính 70cm
Đĩa Tranh đường kính 70cm

Mã sản phẩm : CHBT-TD2500

Giá: 4,200,000 VNĐ

Kích thước: H8XD70

Tranh đĩa chữ phúc
Tranh đĩa chữ phúc

Mã sản phẩm : CHBT-TD420

Giá: 530,000 VNĐ

Kích thước: D31

Tranh đĩa vẽ tiềm thức
Tranh đĩa vẽ tiềm thức

Mã sản phẩm : CHBT-TD300

Giá: 450,000 VNĐ

Kích thước: D28

Tranh đĩa vẽ lạc long quân và âu cơ
Tranh đĩa vẽ lạc long quân và âu cơ

Mã sản phẩm : CHBT-TD300

Giá: 450,000 VNĐ

Kích thước: D28

Tranh đĩa vẽ sơn tinh và sính lễ
Tranh đĩa vẽ sơn tinh và sính lễ

Mã sản phẩm : CHBT-TD300

Giá: 450,000 VNĐ

Kích thước: D28