Đĩa tranh 20cm
Đĩa tranh 20cm

Mã sản phẩm : CHBT-TD180

Giá: 260,000 VNĐ

Kích thước: D20

Đĩa Tranh đường kính 70cm
Đĩa Tranh đường kính 70cm

Mã sản phẩm : CHBT-TD2500

Giá: 4,200,000 VNĐ

Kích thước: H8XD70

Tranh đĩa chữ phúc
Tranh đĩa chữ phúc

Mã sản phẩm : CHBT-TD420

Giá: 530,000 VNĐ

Kích thước: D31

Tranh đĩa vẽ tiềm thức
Tranh đĩa vẽ tiềm thức

Mã sản phẩm : CHBT-TD300

Giá: 450,000 VNĐ

Kích thước: D28

Tranh đĩa vẽ lạc long quân và âu cơ
Tranh đĩa vẽ lạc long quân và âu cơ

Mã sản phẩm : CHBT-TD300

Giá: 450,000 VNĐ

Kích thước: D28

Tranh đĩa vẽ sơn tinh và sính lễ
Tranh đĩa vẽ sơn tinh và sính lễ

Mã sản phẩm : CHBT-TD300

Giá: 450,000 VNĐ

Kích thước: D28

Tranh đĩa vẽ kim kê
Tranh đĩa vẽ kim kê

Mã sản phẩm : CHBT-TD650

Giá: 950,000 VNĐ

Kích thước: H5xD35

Tranh đĩa Rồng khắc nổi
Tranh đĩa Rồng khắc nổi

Mã sản phẩm : CHBT-TD700

Giá: 1,050,000 VNĐ

Kích thước: H5xD35

Tranh đĩa vẽ rồng
Tranh đĩa vẽ rồng

Mã sản phẩm : CHBT-TD650

Giá: 950,000 VNĐ

Kích thước: H5xD35

Tranh đĩa cá cổ men rạn
Tranh đĩa cá cổ men rạn

Mã sản phẩm : CHBT-TD650

Giá: 950,000 VNĐ

Kích thước: H5xD35

Tranh đĩa khắc Quy
Tranh đĩa khắc Quy

Mã sản phẩm : CHBT-TD700

Giá: 1,050,000 VNĐ

Kích thước: H5xD35

Tranh đĩa khắc Lân Cổ xưa
Tranh đĩa khắc Lân Cổ xưa

Mã sản phẩm : CHBT-TD700

Giá: 1,050,000 VNĐ

Kích thước: H5xD35