Lọ lục bình vẽ lý ngư vọng nguyệt
Lọ lục bình vẽ lý ngư vọng nguyệt

Mã sản phẩm : CHBT-LBTT340

Giá: 450,000 VNĐ

Kích thước: H40cm

Lọ đùi rế sen hạc lam rạn
Lọ đùi rế sen hạc lam rạn

Mã sản phẩm : CHBT-MQ650

Giá: 900,000 VNĐ

Kích thước: H45cm

Lọ tỏi vẽ phúc lộc thọ
Lọ tỏi vẽ phúc lộc thọ

Mã sản phẩm : CHBT-LT22

Giá: 3,200,000 VNĐ

Kích thước: H54cm

Lọ tỏi loe vẽ hoa dây
Lọ tỏi loe vẽ hoa dây

Mã sản phẩm : CHBT-LT1950

Giá: 2,600,000 VNĐ

Kích thước: H51cm

Lọ tỏi cửu nhi đồ
Lọ tỏi cửu nhi đồ

Mã sản phẩm : CHBT-LT14

Giá: 1,950,000 VNĐ

Kích thước: H47x20cm

Lọ tỏi vẽ rồng chầu chữ phúc
Lọ tỏi vẽ rồng chầu chữ phúc

Mã sản phẩm : CHBT-LT20

Giá: 3,200,000 VNĐ

Kích thước: H54cm

Lọ tỏi vẽ tùng hạc men lam kỹ
Lọ tỏi vẽ tùng hạc men lam kỹ

Mã sản phẩm : CHBT-LT25

Giá: 3,800,000 VNĐ

Kích thước: H54cm

Lọ tỏi vẽ thọ tỷ
Lọ tỏi vẽ thọ tỷ

Mã sản phẩm : CHBT-LT1950

Giá: 2,600,000 VNĐ

Kích thước: H51cm

Lọ lục bình vẽ rồng nơ băng mai
Lọ lục bình vẽ rồng nơ băng mai

Mã sản phẩm : CHBT750

Giá: 1,200,000 VNĐ

Kích thước: H55cm

Lọ lục bình rồng chầu chữ Phúc
Lọ lục bình rồng chầu chữ Phúc

Mã sản phẩm : CHBT750

Giá: 1,000,000 VNĐ

Kích thước: H55cm

Lọ lục bình vẽ hoa dây
Lọ lục bình vẽ hoa dây

Mã sản phẩm : CHBT750

Giá: 1,100,000 VNĐ

Kích thước: H55cm

Lọ lục bình chim hoa phù dung bọc đồng
Lọ lục bình chim hoa phù dung bọc đồng

Mã sản phẩm : CHBT750

Giá: 950,000 VNĐ

Kích thước: H40cm