Chum sành ngâm rượu 250 lít
Chum sành ngâm rượu 250 lít

Mã sản phẩm : SP697

Giá: 3,600,000 VNĐ

Hũ Gạo Tài Lộc
Hũ Gạo Tài Lộc

Mã sản phẩm : HGTL380

Giá: 520,000 VNĐ

Kích thước: Cao 39 Ngang 25cm

Vại Đựng 15kg Gạo
Vại Đựng 15kg Gạo

Mã sản phẩm : CHBT-VG160

Giá: 375,000 VNĐ

Kích thước: Cao 35cm Ngang 31cm

Hũ gạo Tài Lộc hoa đào 15kg
Hũ gạo Tài Lộc hoa đào 15kg

Mã sản phẩm : SP1005

Giá: 480,000 VNĐ

Hũ Sứ Đựng Gạo Nâu Khắc
Hũ Sứ Đựng Gạo Nâu Khắc

Mã sản phẩm : CHBT-HG03

Giá: 550,000 VNĐ

Kích thước: Từ 15 đến 25kg

Hũ sứ đựng gạo
Hũ sứ đựng gạo

Mã sản phẩm : CHBT-HG030

Giá: 550,000 VNĐ

Kích thước: Màu sắc: Đỏ tươi, Xanh tràm, Xanh nước biển

Chum gốm 1 lít
Chum gốm 1 lít

Mã sản phẩm : THBT-CG045

Giá: Liên hệ

Chum gốm 2 lít
Chum gốm 2 lít

Mã sản phẩm : THBT-CG65

Giá: Liên hệ

Chum gốm 3 lít
Chum gốm 3 lít

Mã sản phẩm : TTBT-CG82

Giá: Liên hệ

Chum sành ngâm rượu 50 lít
Chum sành ngâm rượu 50 lít

Mã sản phẩm : SP645

Giá: 950,000 VNĐ

Chum sành ngâm rượu 30 lít
Chum sành ngâm rượu 30 lít

Mã sản phẩm : SP644

Giá: 650,000 VNĐ

Trầm gốm mặt cười
Trầm gốm mặt cười

Mã sản phẩm : MCBD-TN033

Giá: 70,000 VNĐ