Lục bình sen cá 1m35
Lục bình sen cá 1m35

Mã sản phẩm : CHBT-LB13

Giá: 18,000,000 VNĐ

Kích thước: 1m35

Lục bình tứ cảnh 1m35
Lục bình tứ cảnh 1m35

Mã sản phẩm : CHBT-LB13

Giá: 18,000,000 VNĐ

Kích thước: 1m35

Lục bình vợ chồng chim công
Lục bình vợ chồng chim công

Mã sản phẩm : CHBT-LB6850

Giá: 9,600,000 VNĐ

Kích thước: 1m65

Lọ lộc bình lộc tiến
Lọ lộc bình lộc tiến

Mã sản phẩm : CHBT-LB4500

Giá: 7,450,000 VNĐ

Kích thước: 1m4 đến 1m6

Lục bình phúc mãn đường
Lục bình phúc mãn đường

Mã sản phẩm : CHBT-LB45

Giá: 7,450,000 VNĐ

Kích thước: 14m đến 1m6

Lục bình bách nhi
Lục bình bách nhi

Mã sản phẩm : CHBT-LB45

Giá: 6,950,000 VNĐ

Kích thước: 1m2 đến 1m6

Phúc mãn đường
Phúc mãn đường

Giá: 19,500,000 VNĐ

Kích thước: 1m4 đến 1m6

Lục bình chữ Phúc
Lục bình chữ Phúc

Mã sản phẩm : CHBT4500

Giá: 6,750,000 VNĐ

Kích thước: 1m4 đến 1m6

Lục bình vẽ chim công phú quý
Lục bình vẽ chim công phú quý

Mã sản phẩm : CHBT-LB45

Giá: 6,750,000 VNĐ

Kích thước: 1m4 đến 1m6

Lọ lục bình 4 mùa vẽ màu
Lọ lục bình 4 mùa vẽ màu

Mã sản phẩm : CHBT-LB65

Giá: 6,950,000 VNĐ

Kích thước: 1m4 đến 1m6

Lục bình tứ linh hoa đào
Lục bình tứ linh hoa đào

Mã sản phẩm : CHBT-LB75

Giá: 10,500,000 VNĐ

Kích thước: 1m15 đến 1m6

Lục bình vẽ tứ linh
Lục bình vẽ tứ linh

Mã sản phẩm : CHBT-LB13

Giá: 17,000,000 VNĐ

Kích thước: 1m4 đến 1m6