Lục bình trường xuân phú quý
Lục bình trường xuân phú quý

Mã sản phẩm : CHBT-LB45

Giá: 7,000,000 VNĐ

Kích thước: 1m4 đến 1m6

Lục bình phúc lộc thọ 1m6
Lục bình phúc lộc thọ 1m6

Mã sản phẩm : CHBT-LB7000

Giá: 12,000,000 VNĐ

Kích thước: 1m6

Lục bình phúc đức
Lục bình phúc đức

Mã sản phẩm : CHBT-LB4500

Giá: 7,000,000 VNĐ

Kích thước: 1m4 đến 1m6

Lục bình bách điểu chầu hoàng
Lục bình bách điểu chầu hoàng

Mã sản phẩm : CHBT-LB45

Giá: 7,000,000 VNĐ

Kích thước: 1m4 đến 1m6

Lục bình bách hạc quần tùng
Lục bình bách hạc quần tùng

Mã sản phẩm : CHBT-LB65

Giá: 700,000 VNĐ

Kích thước: 1m4 đến 1m6

Lục Bình Phúc đức mới
Lục Bình Phúc đức mới

Mã sản phẩm : CHBT-Lb4500

Giá: 7,000,000 VNĐ

Kích thước: 1m4 đến 1m6

Lục bình lộc tiến vinh hoa
Lục bình lộc tiến vinh hoa

Mã sản phẩm : CHBT-LB6300

Giá: 8,500,000 VNĐ

Kích thước: 1m6

Lục bình phúc lộc thọ
Lục bình phúc lộc thọ

Mã sản phẩm : CHBT-LB6200

Giá: 8,500,000 VNĐ

Kích thước: 1m6