Lục bình đắp nổi tứ cảnh màu
Lục bình đắp nổi tứ cảnh màu

Mã sản phẩm : HNBT-LB1800

Giá: 3,200,000 VNĐ

Kích thước: 90 phân

Lọ lục bình vẽ tứ cảnh 4 mùa
Lọ lục bình vẽ tứ cảnh 4 mùa

Mã sản phẩm : CHBT-LB16

Giá: 2,500,000 VNĐ

Kích thước: 1m

Lục bình bách điểu 1m65
Lục bình bách điểu 1m65

Mã sản phẩm : CHBT-LB65

Giá: 9,500,000 VNĐ

Kích thước: 1m65

Lục bình cá đối
Lục bình cá đối

Mã sản phẩm : CHBT-LB45

Giá: 6,750,000 VNĐ

Kích thước: 1m4 đến 1m6

Lục bình vẽ tùng chùa
Lục bình vẽ tùng chùa

Mã sản phẩm : CHBT-LB32

Giá: 4,500,000 VNĐ

Kích thước: 1m4 đến 1m6

Lục bình Ngũ Long chầu nguyệt
Lục bình Ngũ Long chầu nguyệt

Mã sản phẩm : CHBT-LB38

Giá: 6,550,000 VNĐ

Kích thước: 1m65

Lục bình song hạc men rạn 1m65
Lục bình song hạc men rạn 1m65

Mã sản phẩm : CHBT-LB38

Giá: 5,500,000 VNĐ

Kích thước: 1m65

Lục bình Chim công phú quý
Lục bình Chim công phú quý

Mã sản phẩm : CHBT-LB6500

Giá: 9,000,000 VNĐ

Kích thước: 1m65

Lục bình chim công men rạn
Lục bình chim công men rạn

Mã sản phẩm : CHBT-LB65

Giá: 9,500,000 VNĐ

Kích thước: 1m65

Lục bình tứ cảnh 4 mùa
Lục bình tứ cảnh 4 mùa

Mã sản phẩm : CHBT-LB43

Giá: 6,500,000 VNĐ

Kích thước: 1m4 đến 1m65

Lục bình bách điểu nổi 1m65
Lục bình bách điểu nổi 1m65

Mã sản phẩm : CHBT-LB36

Giá: 4,900,000 VNĐ

Kích thước: 1m65