Lọ tỏi vẽ phúc lộc thọ
Lọ tỏi vẽ phúc lộc thọ

Mã sản phẩm : CHBT-LT22

Giá: 3,200,000 VNĐ

Kích thước: H54cm

Lọ tỏi loe vẽ hoa dây
Lọ tỏi loe vẽ hoa dây

Mã sản phẩm : CHBT-LT1950

Giá: 2,600,000 VNĐ

Kích thước: H51cm

Lọ tỏi cửu nhi đồ
Lọ tỏi cửu nhi đồ

Mã sản phẩm : CHBT-LT14

Giá: 1,950,000 VNĐ

Kích thước: H47x20cm

Lọ tỏi vẽ cảnh chợ bến thành cao 50cm
Lọ tỏi vẽ cảnh chợ bến thành cao 50cm

Mã sản phẩm : CHBT-LT21

Giá: 3,450,000 VNĐ

Kích thước: H50cm

Lọ tỏi vẽ sen cá bổ khung 2 mặt xanh lam
Lọ tỏi vẽ sen cá bổ khung 2 mặt xanh lam

Mã sản phẩm : CHBT-LT22

Giá: 3,550,000 VNĐ

Kích thước: H50cm

Lọ Tỏi vẽ rồng hiến lộc
Lọ Tỏi vẽ rồng hiến lộc

Mã sản phẩm : CHBT-LT20

Giá: 3,600,000 VNĐ

Kích thước: H50cm

Lọ tỏi loe vẽ long ẩn
Lọ tỏi loe vẽ long ẩn

Mã sản phẩm : CHBT-LT18

Giá: 2,450,000 VNĐ

Kích thước: H53cm - Bấm vào để xem thêm những mẫu vẽ khác

Lọ tỏi vẽ cảnh chim hoa bổ khung
Lọ tỏi vẽ cảnh chim hoa bổ khung

Mã sản phẩm : CHBT-LT1950

Giá: 2,600,000 VNĐ

Kích thước: H51cm

Lọ tỏi ống đứng vẽ tứ cảnh
Lọ tỏi ống đứng vẽ tứ cảnh

Mã sản phẩm : CHBT-LT28

Giá: 3,950,000 VNĐ

Kích thước: H57cm

Lọ tỏi vẽ rồng chầu chữ phúc
Lọ tỏi vẽ rồng chầu chữ phúc

Mã sản phẩm : CHBT-LT20

Giá: 3,200,000 VNĐ

Kích thước: H54cm

Lọ tỏi vẽ tùng hạc men lam kỹ
Lọ tỏi vẽ tùng hạc men lam kỹ

Mã sản phẩm : CHBT-LT25

Giá: 3,800,000 VNĐ

Kích thước: H54cm

Lọ tỏi vẽ thọ tỷ
Lọ tỏi vẽ thọ tỷ

Mã sản phẩm : CHBT-LT1950

Giá: 2,600,000 VNĐ

Kích thước: H51cm