Lọ lục bình vẽ lý ngư vọng nguyệt
Lọ lục bình vẽ lý ngư vọng nguyệt

Mã sản phẩm : CHBT-LBTT340

Giá: 450,000 VNĐ

Kích thước: H40cm

Lọ lục bình vẽ rồng nơ băng mai
Lọ lục bình vẽ rồng nơ băng mai

Mã sản phẩm : CHBT750

Giá: 1,200,000 VNĐ

Kích thước: H55cm

Lọ lục bình rồng chầu chữ Phúc
Lọ lục bình rồng chầu chữ Phúc

Mã sản phẩm : CHBT750

Giá: 1,000,000 VNĐ

Kích thước: H55cm

Lọ lục bình vẽ hoa dây
Lọ lục bình vẽ hoa dây

Mã sản phẩm : CHBT750

Giá: 1,100,000 VNĐ

Kích thước: H55cm

Lọ lục bình chim hoa phù dung bọc đồng
Lọ lục bình chim hoa phù dung bọc đồng

Mã sản phẩm : CHBT750

Giá: 950,000 VNĐ

Kích thước: H40cm

Lọ lục bình cá chép đối
Lọ lục bình cá chép đối

Mã sản phẩm : CHBT340

Giá: 450,000 VNĐ

Kích thước: H40cm

Lọ lục bình vẽ Vồ cò
Lọ lục bình vẽ Vồ cò

Mã sản phẩm : CHBT650

Giá: 950,000 VNĐ

Kích thước: H60cm

Lọ lục bình tứ cảnh cổ đồ
Lọ lục bình tứ cảnh cổ đồ

Mã sản phẩm : CHBT420

Giá: 650,000 VNĐ

Kích thước: H50cm

Lọ lục bình rồng cuốn nhỏ
Lọ lục bình rồng cuốn nhỏ

Mã sản phẩm : CHBT270

Giá: 390,000 VNĐ

Kích thước: H35cm

Lọ lục bình vẽ Tiên đồng
Lọ lục bình vẽ Tiên đồng

Mã sản phẩm : CHBT650

Giá: 950,000 VNĐ

Kích thước: H60cm

Lọ lục bình ông thọ
Lọ lục bình ông thọ

Mã sản phẩm : CHBT420

Giá: 600,000 VNĐ

Kích thước: H50cm

Lọ lục bình rồng hóa
Lọ lục bình rồng hóa

Mã sản phẩm : CHBT-LBHN340

Giá: 450,000 VNĐ

Kích thước: H40cm