Lọ đùi rế sen hạc lam rạn
Lọ đùi rế sen hạc lam rạn

Mã sản phẩm : CHBT-MQ650

Giá: 900,000 VNĐ

Kích thước: H45cm

Lọ đùi rế vẽ sơn thủy
Lọ đùi rế vẽ sơn thủy

Mã sản phẩm : CHBT-DR45

Giá: 700,000 VNĐ

Kích thước: Cao 50 Phân

Lọ Nai Bình Trang trí nội thất vẽ màu
Lọ Nai Bình Trang trí nội thất vẽ màu

Mã sản phẩm : CHBT-TH32

Giá: 6,300,000 VNĐ

Kích thước: H50

Lọ bẹt vẽ bách nhi
Lọ bẹt vẽ bách nhi

Mã sản phẩm : CHBT2500

Giá: 2,850,000 VNĐ

Kích thước: H42xL33xW15

Lọ bẹt vẽ cửu ngư
Lọ bẹt vẽ cửu ngư

Mã sản phẩm : CHBT25

Giá: 2,850,000 VNĐ

Kích thước: H42xL33xW15

Lọ bẹt vẽ sơn thủy
Lọ bẹt vẽ sơn thủy

Mã sản phẩm : CHBT25

Giá: 2,850,000 VNĐ

Kích thước: H42xL33xW15cm

Lọ Nai Bình Trang trí nội thất hiện đại Men lam
Lọ Nai Bình Trang trí nội thất hiện đại Men lam

Mã sản phẩm : CHBT TH32

Giá: 4,600,000 VNĐ

Kích thước: H52

Lọ H48 Béo Men Lam rạn
Lọ H48 Béo Men Lam rạn

Mã sản phẩm : CHBT600

Giá: 950,000 VNĐ

Kích thước: H48

Lọ cổ vuốt
Lọ cổ vuốt

Mã sản phẩm : CHBT12-19

Giá: 3,200,000 VNĐ

Kích thước: H41cm - Bấm vào để xem thêm mẫu vẽ khác

Lọ Cổ Bí Rạn Xanh Lam vẽ trúc lâm
Lọ Cổ Bí Rạn Xanh Lam vẽ trúc lâm

Mã sản phẩm : CHBT750

Giá: 1,150,000 VNĐ

Kích thước: H60

Lọ Lục Giác Sứ men lam trưng bày
Lọ Lục Giác Sứ men lam trưng bày

Mã sản phẩm : CHBT950

Giá: 1,300,000 VNĐ

Kích thước: H60

Lọ miệng loe Men lam hoa mai
Lọ miệng loe Men lam hoa mai

Mã sản phẩm : CHBT450

Giá: 750,000 VNĐ

Kích thước: H28xD16