Lọ lục bình đắp tứ cảnh
Lọ lục bình đắp tứ cảnh

Mã sản phẩm : SP1547

Giá: 1,680,000 VNĐ

Kích thước: H60 đến H70cm

Bình cắm sen trang trí nội thất men rạn
Bình cắm sen trang trí nội thất men rạn

Mã sản phẩm : CHBT900

Giá: 1,300,000 VNĐ

Kích thước: H55xD33

Vò tròn vẽ phù dung trang trí nội thất
Vò tròn vẽ phù dung trang trí nội thất

Mã sản phẩm : CHBT180

Giá: 290,000 VNĐ

Kích thước: H22xD20

Vò miệng rộng men rạn trang trí
Vò miệng rộng men rạn trang trí

Mã sản phẩm : CHBT140

Giá: 225,000 VNĐ

Kích thước: H23xD17

Lọ tỏi ống đắp công
Lọ tỏi ống đắp công

Mã sản phẩm : CHBT1400

Giá: 2,250,000 VNĐ

Lọ tỳ bà nhỏ trang trí nội thất men rạn
Lọ tỳ bà nhỏ trang trí nội thất men rạn

Mã sản phẩm : CHBT-TB140

Giá: 180,000 VNĐ

Kích thước: H21xD14

Lọ hoa trang trí hoa phù dung
Lọ hoa trang trí hoa phù dung

Mã sản phẩm : CHBT-HL238

Giá: 340,000 VNĐ

Kích thước: H42x19

Lọ tỏi đắp công
Lọ tỏi đắp công

Mã sản phẩm : CHBT1500

Giá: 2,200,000 VNĐ

Kích thước: H65xD40

Lọ cắm hoa đu đủ
Lọ cắm hoa đu đủ

Mã sản phẩm : CHBT300

Giá: 650,000 VNĐ

Lọ tỏi đắp tứ cảnh nổi
Lọ tỏi đắp tứ cảnh nổi

Mã sản phẩm : CHBT850

Giá: 1,200,000 VNĐ

Kích thước: H57xD34

Lọ tỏi loe to vẽ phúc lộc thọ
Lọ tỏi loe to vẽ phúc lộc thọ

Mã sản phẩm : CHBT1950

Giá: 2,800,000 VNĐ

Kích thước: H85xD43

Bộ chai cao miệng nhỏ
Bộ chai cao miệng nhỏ

Mã sản phẩm : CHBT-HL420

Giá: 780,000 VNĐ

Kích thước: Nhấn vào chi tiết để xem giá và các size khác