Lọ bí cổ cao chim công phú quý

- Mã sản phẩm: CHBT-LB57

- Kích thước: H48cm

- Tình trạng: Còn hàng

Giá: 750,000 VNĐ
Chi tiết sản phẩm
Mẫu Chim hoa

Lọ bí vẽ lân cổ sứ men lam
Lọ bí vẽ lân cổ sứ men lam

Mã sản phẩm : CHBT-LB145

Giá: 1950000

Kích thước: H50cm

Lọ bí tầm sư học đạo
Lọ bí tầm sư học đạo

Mã sản phẩm : CHBT-LB42

Giá: 650000

Kích thước: H50cm

Lọ bí trúc lâm thất hiền
Lọ bí trúc lâm thất hiền

Mã sản phẩm : CHBT-LB45

Giá: 650000

Kích thước: H50cm

Lọ bí vẽ phúc lộc thọ
Lọ bí vẽ phúc lộc thọ

Mã sản phẩm : CHBT-LB42

Giá: 650000

Kích thước: H50cm

Lọ bí cổ cao sơn thủy
Lọ bí cổ cao sơn thủy

Mã sản phẩm : CHBT-LB700

Giá: 1250000

Kích thước: H60cm

Lọ bí Vẽ Mẫu Tử Du Xuân
Lọ bí Vẽ Mẫu Tử Du Xuân

Mã sản phẩm : CHBT-LB450

Giá: 750000

Kích thước: H50cm

Lọ Bí Vẽ Văn vương Cầu Hiền
Lọ Bí Vẽ Văn vương Cầu Hiền

Mã sản phẩm : CHBT-LB42

Giá: 650000

Kích thước: Cao 50 Phân

Lọ bí sơn thủy
Lọ bí sơn thủy

Mã sản phẩm : CHBT-ML950

Giá: 1200000

Kích thước: H40

Lọ bí men lam 3
Lọ bí men lam 3

Mã sản phẩm : CHBT-ML950

Giá: Liên hệ

Kích thước: H40