Khay trà tre Atreo
Khay trà tre Atreo

Mã sản phẩm : CHBT-KT240

Giá: 350,000 VNĐ

Kích thước: 33x29x5

Khay trà gỗ 709
Khay trà gỗ 709

Mã sản phẩm : CHBT-KTG705

Giá: 1,035,000 VNĐ

Kích thước: 62x35.5x7

Khay trà tre 215
Khay trà tre 215

Mã sản phẩm : CHBT-KTT255

Giá: 380,000 VNĐ

Kích thước: 34x26x6

Khay trà gỗ 611
Khay trà gỗ 611

Mã sản phẩm : CHBT-KTG285

Giá: 420,000 VNĐ

Kích thước: 34x22.8x6

Khay trà tre 969
Khay trà tre 969

Mã sản phẩm : CHBT-KTT600

Giá: 880,000 VNĐ

Kích thước: 51x31x6.7

Khay trà tre nhánh trúc
Khay trà tre nhánh trúc

Mã sản phẩm : CHBT-KT808-420

Giá: 620,000 VNĐ

Kích thước: 42x30x7

Khay trà khắc vầng trăng
Khay trà khắc vầng trăng

Mã sản phẩm : CHBT-A016-675

Giá: 990,000 VNĐ

Kích thước: 49x34x7

Khay Trà khổng minh
Khay Trà khổng minh

Mã sản phẩm : CHBT495

Giá: 730,000 VNĐ

Kích thước: 49x29x7