Chum gốm 1 lít
Chum gốm 1 lít

Mã sản phẩm : THBT-CG045

Giá: Liên hệ

Chum gốm 2 lít
Chum gốm 2 lít

Mã sản phẩm : THBT-CG65

Giá: Liên hệ

Chum gốm 3 lít
Chum gốm 3 lít

Mã sản phẩm : TTBT-CG82

Giá: Liên hệ

Chum sành ngâm rượu 50 lít
Chum sành ngâm rượu 50 lít

Mã sản phẩm : SP645

Giá: 950,000 VNĐ

Chum sành ngâm rượu 30 lít
Chum sành ngâm rượu 30 lít

Mã sản phẩm : SP644

Giá: 650,000 VNĐ

Chum sành ngâm rượu 20 lít
Chum sành ngâm rượu 20 lít

Mã sản phẩm : SP643

Giá: 480,000 VNĐ

Kích thước: Bấm vào để xem thêm giá và dung tích của sản phẩm

Chum gốm không men
Chum gốm không men

Mã sản phẩm : CHBT-CG01

Giá: Liên hệ

Kích thước: Bấm vào để xem thêm dung tích của sản phẩm

Hũ tài lộc hoa đào 20 lít
Hũ tài lộc hoa đào 20 lít

Mã sản phẩm : SP1109

Giá: 480,000 VNĐ

Kích thước: Từ 10 đến 30 lít

Bình ngâm rượu 70 lít xanh tràm
Bình ngâm rượu 70 lít xanh tràm

Mã sản phẩm : CHBT1500

Giá: 2,800,000 VNĐ

Kích thước: Bấm để xem thêm hình ảnh và màu sắc của sản phẩm

Bình ngâm rượu phúc lộc thọ
Bình ngâm rượu phúc lộc thọ

Mã sản phẩm : THBT550

Giá: 850,000 VNĐ

Kích thước: Bấm vào để xem thể tích và giá của sản phẩm

Vò xoài khắc tứ linh nổi
Vò xoài khắc tứ linh nổi

Mã sản phẩm : HHBT1250

Giá: 2,150,000 VNĐ

Kích thước: Bấm vào để tham khảo giá và dung tích của sản phẩm

Vò 2 quai khắc nổi xanh ngọc
Vò 2 quai khắc nổi xanh ngọc

Mã sản phẩm : HHBT550

Giá: 850,000 VNĐ

Kích thước: Có từ 20 đến 30 lít