Chum gốm 1 lít
Chum gốm 1 lít

Mã sản phẩm : THBT-CG045

Giá: Liên hệ

Chum gốm 2 lít
Chum gốm 2 lít

Mã sản phẩm : THBT-CG65

Giá: Liên hệ

Chum gốm 3 lít
Chum gốm 3 lít

Mã sản phẩm : TTBT-CG82

Giá: Liên hệ

Chum sành ngâm rượu 50 lít
Chum sành ngâm rượu 50 lít

Mã sản phẩm : SP645

Giá: 950,000 VNĐ

Chum sành ngâm rượu 30 lít
Chum sành ngâm rượu 30 lít

Mã sản phẩm : SP644

Giá: 650,000 VNĐ

Chum sành ngâm rượu 20 lít
Chum sành ngâm rượu 20 lít

Mã sản phẩm : SP643

Giá: 480,000 VNĐ

Kích thước: Bấm vào để xem thêm giá và dung tích của sản phẩm

Chum gốm không men
Chum gốm không men

Mã sản phẩm : CHBT-CG01

Giá: Liên hệ

Kích thước: Bấm vào để xem thêm dung tích của sản phẩm