Chum ngâm rượu hạ thổ đắp tắc kè
Chum ngâm rượu hạ thổ đắp tắc kè

Mã sản phẩm : CHBT-CR350

Giá: 550,000 VNĐ

Kích thước: Có Từ 20 đến 70 lít

Chum ngâm rượu hạ thổ khắc hoa
Chum ngâm rượu hạ thổ khắc hoa

Mã sản phẩm : CHBT250

Giá: 450,000 VNĐ

Kích thước: Từ 10 đến 70 lít

Chum ngâm rượu 70 lít
Chum ngâm rượu 70 lít

Mã sản phẩm : CHBT700

Giá: 1,100,000 VNĐ

Chum ngâm rượu Miệng Rộng
Chum ngâm rượu Miệng Rộng

Mã sản phẩm : CHBT1200

Giá: 1,800,000 VNĐ

Kích thước: Từ 100 đến 300 lít

Chum ngâm rượu 200 lít nắp đào
Chum ngâm rượu 200 lít nắp đào

Mã sản phẩm : CHBT2600

Giá: 3,500,000 VNĐ

Kích thước: 200 lít

Chum ngâm rượu hạ thổ 200 lít nắp Lân
Chum ngâm rượu hạ thổ 200 lít nắp Lân

Mã sản phẩm : CHBT2900

Giá: 3,900,000 VNĐ

Kích thước: 200 lít

Chum ngâm rượu 140 lít
Chum ngâm rượu 140 lít

Mã sản phẩm : CHBT-CR1300

Giá: 2,200,000 VNĐ

Kích thước: 140 lít - Cao 73, Ngang 65

Chum ngâm rượu 100 lít
Chum ngâm rượu 100 lít

Mã sản phẩm : CRCH-HT1200

Giá: 1,800,000 VNĐ

Kích thước: 100 lít

Chum rượu thể tích 100 lít 3 quai
Chum rượu thể tích 100 lít 3 quai

Mã sản phẩm : CHBT1200

Giá: 1,800,000 VNĐ

Kích thước: Cao 70, Ngang 62

Chum ngâm rượu 40 đến 55 lít
Chum ngâm rượu 40 đến 55 lít

Mã sản phẩm : CHBT450

Giá: 700,000 VNĐ

Kích thước: Từ 40 đến 55 lít

Chum ngâm rượu khắc chữ có quai
Chum ngâm rượu khắc chữ có quai

Mã sản phẩm : CHBT550

Giá: 850,000 VNĐ

Kích thước: Từ 50 đến 100 lít

Ấm ngâm rượu 15 lít
Ấm ngâm rượu 15 lít

Mã sản phẩm : CHBT-AR150

Giá: 250,000 VNĐ

Kích thước: H40xD20