Chum ngâm rượu 40 lít
Chum ngâm rượu 40 lít

Mã sản phẩm : SP688

Giá: 500,000 VNĐ

Chum ngâm rượu 50 lít
Chum ngâm rượu 50 lít

Mã sản phẩm : SP687

Giá: 750,000 VNĐ

Chum ngâm rượu hạ thổ 70 lít
Chum ngâm rượu hạ thổ 70 lít

Mã sản phẩm : SP676

Giá: 1,100,000 VNĐ

Kích thước: 950000

Chum ngâm rượu Miệng Rộng
Chum ngâm rượu Miệng Rộng

Mã sản phẩm : CHBT1200

Giá: 1,800,000 VNĐ

Kích thước: Từ 100 đến 200 lít

Chum ngâm rượu 200 lít nắp đào
Chum ngâm rượu 200 lít nắp đào

Mã sản phẩm : CHBT2600

Giá: 3,500,000 VNĐ

Kích thước: 200 lít

Chum ngâm rượu hạ thổ 200 lít nắp Lân
Chum ngâm rượu hạ thổ 200 lít nắp Lân

Mã sản phẩm : CHBT2900

Giá: 3,900,000 VNĐ

Kích thước: 200 lít

Chum sành ngâm rượu 42 lít
Chum sành ngâm rượu 42 lít

Mã sản phẩm : SP1958

Giá: 850,000 VNĐ

Kích thước: cao 54 ngang 35

Chum sành khắc ngựa 100 lít
Chum sành khắc ngựa 100 lít

Mã sản phẩm : SP667

Giá: 2,200,000 VNĐ

Kích thước: 100 lít

Chum sành bát tràng 100 lít
Chum sành bát tràng 100 lít

Mã sản phẩm : CHBT1300

Giá: 1,800,000 VNĐ

Chum ngâm rượu 40 đến 55 lít
Chum ngâm rượu 40 đến 55 lít

Mã sản phẩm : CHBT450

Giá: 700,000 VNĐ

Kích thước: Từ 40 đến 55 lít

Chum sành ngâm rượu 120 lít
Chum sành ngâm rượu 120 lít

Mã sản phẩm : SP675

Giá: 1,800,000 VNĐ

Chum sành bát tràng 30 lít
Chum sành bát tràng 30 lít

Mã sản phẩm : SP1957

Giá: 480,000 VNĐ

Kích thước: 630000