- Mã sản phẩm:

- Kích thước:

- Tình trạng:

Giá:
Chi tiết sản phẩm
Chum ngâm rượu 40 lít
Chum ngâm rượu 40 lít

Mã sản phẩm : SP688

Giá: 500000

Chum ngâm rượu 50 lít
Chum ngâm rượu 50 lít

Mã sản phẩm : SP687

Giá: 750000

Chum ngâm rượu hạ thổ 70 lít
Chum ngâm rượu hạ thổ 70 lít

Mã sản phẩm : SP676

Giá: 1100000

Kích thước: 950000

Chum ngâm rượu Miệng Rộng
Chum ngâm rượu Miệng Rộng

Mã sản phẩm : CHBT1200

Giá: 1800000

Kích thước: Từ 100 đến 200 lít

Chum ngâm rượu 200 lít nắp đào
Chum ngâm rượu 200 lít nắp đào

Mã sản phẩm : CHBT2600

Giá: 3500000

Kích thước: 200 lít

Chum ngâm rượu hạ thổ 200 lít nắp Lân
Chum ngâm rượu hạ thổ 200 lít nắp Lân

Mã sản phẩm : CHBT2900

Giá: 3900000

Kích thước: 200 lít

Chum sành ngâm rượu 42 lít
Chum sành ngâm rượu 42 lít

Mã sản phẩm : SP1958

Giá: 850000

Kích thước: cao 54 ngang 35

Chum sành khắc ngựa 100 lít
Chum sành khắc ngựa 100 lít

Mã sản phẩm : SP667

Giá: 2200000

Kích thước: 100 lít

Chum sành bát tràng 100 lít
Chum sành bát tràng 100 lít

Mã sản phẩm : CHBT1300

Giá: 1800000