Hũ tài lộc hoa đào 20 lít
Hũ tài lộc hoa đào 20 lít

Mã sản phẩm : SP1109

Giá: 480,000 VNĐ

Kích thước: Từ 10 đến 30 lít

Bình ngâm rượu 70 lít xanh tràm
Bình ngâm rượu 70 lít xanh tràm

Mã sản phẩm : CHBT1500

Giá: 2,800,000 VNĐ

Kích thước: Bấm để xem thêm hình ảnh và màu sắc của sản phẩm

Bình ngâm rượu phúc lộc thọ
Bình ngâm rượu phúc lộc thọ

Mã sản phẩm : THBT550

Giá: 850,000 VNĐ

Kích thước: Bấm vào để xem thể tích và giá của sản phẩm

Vò ngâm rượu men rạn giả cổ
Vò ngâm rượu men rạn giả cổ

Mã sản phẩm : CHBT-VR350

Giá: 500,000 VNĐ

Kích thước: Từ 20 đến 50 lít

Vò rượu vẽ rồng đỏ
Vò rượu vẽ rồng đỏ

Mã sản phẩm : CHBT-VR120

Giá: 160,000 VNĐ

Kích thước: 7 lít đến 50 lít

Trĩnh  Ngâm rượu Bát Tràng
Trĩnh Ngâm rượu Bát Tràng

Mã sản phẩm : CHBT280

Giá: 400,000 VNĐ

Kích thước: Tù 20 đến 70 lít

Vò rượu vẽ cảnh
Vò rượu vẽ cảnh

Mã sản phẩm : CHBT-VR120

Giá: 180,000 VNĐ

Kích thước: 7 lít đến 50 lít

Vò ngâm rượu dáng thẳng
Vò ngâm rượu dáng thẳng

Mã sản phẩm : CHBT195

Giá: 250,000 VNĐ

Kích thước: Từ 10 đến 55 lít

Vò ngâm rượu dáng thẳng nâu khắc
Vò ngâm rượu dáng thẳng nâu khắc

Mã sản phẩm : CHBT0250

Giá: 250,000 VNĐ

Kích thước: Từ 15 đến 30 lít

Vò sứ ngâm rượu 2 quai
Vò sứ ngâm rượu 2 quai

Mã sản phẩm : CHBT-VR120

Giá: 180,000 VNĐ

Kích thước: 7 lít đến 50 lít