Hũ tài lộc hoa đào 20 lít
Hũ tài lộc hoa đào 20 lít

Mã sản phẩm : SP1109

Giá: 480,000 VNĐ

Kích thước: Từ 10 đến 30 lít

Bình ngâm rượu 70 lít xanh tràm
Bình ngâm rượu 70 lít xanh tràm

Mã sản phẩm : CHBT1500

Giá: 2,800,000 VNĐ

Kích thước: Bấm để xem thêm hình ảnh và màu sắc của sản phẩm

Bình choé ngâm rượu 20 lít
Bình choé ngâm rượu 20 lít

Mã sản phẩm : THBT420

Giá: 650,000 VNĐ

Vò ngâm rượu men xanh 100 lít
Vò ngâm rượu men xanh 100 lít

Mã sản phẩm : CHBT-VR38

Giá: 6,500,000 VNĐ

Chóe Sứ Bát Tràng 50 lít
Chóe Sứ Bát Tràng 50 lít

Mã sản phẩm : CHBT-VR135

Giá: 2,150,000 VNĐ

Vò Sứ cao cấp 70 lít
Vò Sứ cao cấp 70 lít

Mã sản phẩm : CHBT1900

Giá: 3,400,000 VNĐ

Vò rượu tài lộc hoa đào 30 lít
Vò rượu tài lộc hoa đào 30 lít

Mã sản phẩm : CHBT-VR330

Giá: 480,000 VNĐ

Chóe sứ bát tràng 30 lít
Chóe sứ bát tràng 30 lít

Mã sản phẩm : CHBT580

Giá: 950,000 VNĐ

Vò ngâm rượu dáng thẳng nâu khắc
Vò ngâm rượu dáng thẳng nâu khắc

Mã sản phẩm : CHBT0250

Giá: 250,000 VNĐ

Kích thước: Từ 15 đến 30 lít

Vò sứ ngâm rượu 2 quai
Vò sứ ngâm rượu 2 quai

Mã sản phẩm : CHBT-VR120

Giá: 500,000 VNĐ