Chum gốm 1 lít
Chum gốm 1 lít

Mã sản phẩm : THBT-CG045

Giá: Liên hệ

Chum gốm 2 lít
Chum gốm 2 lít

Mã sản phẩm : THBT-CG65

Giá: Liên hệ

Chum gốm 3 lít
Chum gốm 3 lít

Mã sản phẩm : TTBT-CG82

Giá: Liên hệ

Chum gốm 5 lít
Chum gốm 5 lít

Mã sản phẩm : TTBT-CG115

Giá: 175,000 VNĐ

Chum gốm 8 lít
Chum gốm 8 lít

Mã sản phẩm : TSBT150

Giá: 250,000 VNĐ

Chum gốm đắp hoa
Chum gốm đắp hoa

Mã sản phẩm : CRBT-CG02

Giá: 600,000 VNĐ

Kích thước: Bấm vào để xem thêm giá và dung tích của sản phẩm

Chum gốm không men
Chum gốm không men

Mã sản phẩm : CHBT-CG01

Giá: Liên hệ

Kích thước: Bấm vào để xem thêm dung tích của sản phẩm