Chóe rạn vẽ sen
Chóe rạn vẽ sen

Mã sản phẩm : HLBT-CS480

Giá: 560,000 VNĐ

Kích thước: 15 lít

Chóe sen đắp nổi
Chóe sen đắp nổi

Mã sản phẩm : CHBT-CS1050

Giá: 1,950,000 VNĐ

Kích thước: 15 lít

Chóe công đào đắp nổi
Chóe công đào đắp nổi

Mã sản phẩm : CHBT-CS1050

Giá: 1,950,000 VNĐ

Kích thước: 15 lít