Bộ trà Minh Long 2 nâu gốm
Bộ trà Minh Long 2 nâu gốm

Mã sản phẩm : CHBT300

Giá: 550,000 VNĐ

Bộ trà đạo nhật + phụ kiện xanh rêu
Bộ trà đạo nhật + phụ kiện xanh rêu

Mã sản phẩm : CHBT679-KT600

Giá: 1,570,000 VNĐ

Bộ trà khay đĩa sen
Bộ trà khay đĩa sen

Mã sản phẩm : CHBT308

Giá: 580,000 VNĐ

Bộ trà Minh Long 2 màu rêu
Bộ trà Minh Long 2 màu rêu

Mã sản phẩm : CHBT260

Giá: 520,000 VNĐ

Bộ trà quai sứ vẽ hoa đào
Bộ trà quai sứ vẽ hoa đào

Mã sản phẩm : CHBT220

Giá: 350,000 VNĐ

Bộ trà chóe vẽ cá
Bộ trà chóe vẽ cá

Mã sản phẩm : CHBT230

Giá: 430,000 VNĐ

Bộ trà nhật vẽ hoa rơi
Bộ trà nhật vẽ hoa rơi

Mã sản phẩm : CHBT220

Giá: 350,000 VNĐ

Bộ trà Minh Long vẽ cá
Bộ trà Minh Long vẽ cá

Mã sản phẩm : CHBT230

Giá: 430,000 VNĐ

Bộ ấm trà quai vuông vẽ hoa đào
Bộ ấm trà quai vuông vẽ hoa đào

Mã sản phẩm : CHBT230

Giá: 430,000 VNĐ

Bộ Trà 3 chân men gốm vẽ hoa đào
Bộ Trà 3 chân men gốm vẽ hoa đào

Mã sản phẩm : CHBT230

Giá: 430,000 VNĐ