Bộ quả hồng men rạn
Bộ quả hồng men rạn

Mã sản phẩm : CHBT-AC220

Giá: 340,000 VNĐ

Bộ nhật quai đồng
Bộ nhật quai đồng

Mã sản phẩm : CHBT-ACR240

Giá: 360,000 VNĐ

Bộ trà lõm tách lót men rạn
Bộ trà lõm tách lót men rạn

Mã sản phẩm : CHBT-ACR240

Giá: 360,000 VNĐ

Bộ vại men rạn quai đồng
Bộ vại men rạn quai đồng

Mã sản phẩm : CHBT-ACR250

Giá: 380,000 VNĐ

Bộ Lõm khay tròn
Bộ Lõm khay tròn

Mã sản phẩm : CHBT220

Giá: 340,000 VNĐ