Vò xoài khắc tứ linh nổi
Vò xoài khắc tứ linh nổi

Mã sản phẩm : HHBT1250

Giá: 2,150,000 VNĐ

Kích thước: Bấm vào để tham khảo giá và dung tích của sản phẩm

Vò 2 quai khắc nổi xanh ngọc
Vò 2 quai khắc nổi xanh ngọc

Mã sản phẩm : HHBT550

Giá: 850,000 VNĐ

Kích thước: Có từ 20 đến 30 lít

Vò rượu dáng thẳng khắc nổi tứ linh
Vò rượu dáng thẳng khắc nổi tứ linh

Mã sản phẩm : HHBT-1275

Giá: 2,150,000 VNĐ

Kích thước: Có từ 30 đến 50 lít