Bình Ngỗng sen trắng
Bình Ngỗng sen trắng

Mã sản phẩm : CHBT-HT585

Giá: 900,000 VNĐ

Kích thước: H70x21cm

Lọ hạnh phúc sen trắng trang trí đẹp
Lọ hạnh phúc sen trắng trang trí đẹp

Mã sản phẩm : CHBT-HT160

Giá: 240,000 VNĐ

Kích thước: H33x16cm

Bình Bầu miệng loe
Bình Bầu miệng loe

Mã sản phẩm : CHBT-HT360

Giá: 560,000 VNĐ

Kích thước: H36x26cm

Lọ phích sen trắng trang trí
Lọ phích sen trắng trang trí

Mã sản phẩm : CHBT-HT280

Giá: 400,000 VNĐ

Kích thước: H33x16cm

Bình Bầu cổ loe da báo
Bình Bầu cổ loe da báo

Mã sản phẩm : CHBT-HT220

Giá: 340,000 VNĐ

Kích thước: H26x24cm

Lọ bình an sen trắng trang trí
Lọ bình an sen trắng trang trí

Mã sản phẩm : CHBT-HT160

Giá: 240,000 VNĐ

Kích thước: H33x16cm

Lọ bình phích da báo viết thơ
Lọ bình phích da báo viết thơ

Mã sản phẩm : CHBT-HT160

Giá: 260,000 VNĐ

Kích thước: H35cm

Bình bom sen trắng trang trí
Bình bom sen trắng trang trí

Mã sản phẩm : CHBT-HT80

Giá: 160,000 VNĐ

Kích thước: H28x12cm

Bình bom da báo viết thơ trưng bày nội thất
Bình bom da báo viết thơ trưng bày nội thất

Mã sản phẩm : CHBT-HT105

Giá: 180,000 VNĐ

Kích thước: H30x13cm